Μεταφράσεις Οικονομικών Κειμένων και Εγγράφων

2014-05-14 00:00

Η σωστή μετάφραση διαφόρων οικονομικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση της σωστής οικονομικής ορολογίας και των παραγόντων που αναφέρονται στις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς. Αναλάμβανεται η διεκπεραίωση άρτιων και σε ιδιαίτερα αναταγωνιστικές προσφορές μεταφραστικών υπηρεσιών, σε οικονομικής φύσεως επιστημονικά κείμενα, στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφράσης σε:

 

  •   Λογιστικά και τραπεζικά Έγγραφα.

  •  Διαφημιστικά φυλλάδια.

  •  Τουριστικά κείμενα.

  •  Εμπορικές υπηρεσίες και προιόντα.

  • Τιμολόγια.