Μεταφράσεις Οικονομικών Κειμένων και Εγγράφων

            Η σωστή μετάφραση διαφόρων οικονομικών κειμένων και εγγράφων απαιτεί τη γνώση σωστής οικονομικής ορολογίας και των  παραγόντων που αναφέρονται στις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς. Αναλάμβανεται η διεκπεραίωση αξιόπιστων και σε ιδιαίτερα αναταγωνιστικές προσφορές μεταφραστικών υπηρεσιών, σε οικονομικής φύσεως επιστημονικά κείμενα, στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα της παράδοσης. Ενδεικτικώς, αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφράσης σε:

 

  •   Λογιστικά και τραπεζικά έγγραφα.

  •  Διαφημιστικά φυλλάδια.

  •  Τουριστικά κείμενα.

  •  Εμπορικές υπηρεσίες και προιόντα.

  • Τιμολόγια.