Μεταφράσεις σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσσικα, Σέρβικα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός PIONEERING EDUCATION παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα αναλαμβάνονται από μεταφραστές με υπευθυνότητα, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις, μεταφράσεις διαφόρων κειμένων όπως:

  • Επιστημονικές εργασίες (πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές)
  • Επιστημονικά συγγράμματα
  • Ιατρικά και φαρμακευτικά άρθρα (εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού, αποτελέσματα αναλύσεων εξετάσεων)
  • Πληροφορικής (εγχειρίδια λογισμικού, ιστοσελίδες)
  • Οικονομικού περιεχομένου επιστημονικά άρθρα
  • Νομικού περιεχομένου επιστημονικά κείμενα
  • Βιογραφικά