Μεταφράσεις σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσσικα.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός PIONEERING EDUCATION, παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα αναλαμβάνονται από μεταφραστές με υπευθυνότητα, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις, μεταφράσεις διαφόρων κειμένων όπως:

  • Επιστημονικές εργασίες (πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές).
  • Επιστημονικά συγγράμματα.
  • Ιατρικά και φαρμακευτικά άρθρα (εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού, αποτελέσματα αναλύσεων εξετάσεων).
  • Πληροφορικής (εγχειρίδια λογισμικού, ιστοσελίδες).
  • Οικονομικού περιεχομένου επιστημονικά άρθρα.
  • Νομικού περιεχομένου επιστημονικά κείμενα.
  • Βιογραφικά.