Μεθοδικό Σύστημα Διδασκαλίας

2016-06-01 17:52

Οι αρχές που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του φροντιστηρίου έχουν ως επίκεντρο τους στόχους που έχουν οριοθετήσει οι μαθητές, με σκοπό να τους πραγματοποιήσουν. Προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, εφαρμόζουμε τις απαραίτητες συνθήκες, οι οποίες θα αποτελέσουν το θεμέλιο για τις επιτυχίες τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του φροντιστηρίου στηρίζεται στους εξής άξονες:

- Μεθοδική & κατάλληλη προετοιμασία.

- Διδασκαλία από έμπερους καθηγητές, υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης.

- Ολιγομελή τμήματα.

- Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.

- Συμβουλευτική & επαγγελματικός προσανατολισμός.