Στατιστικό Πακέτο Minitab

 

           Το στατιστικό πακέτο Minitab αποτελεί εργαλείο στατιτικών τεχνικών και εφαρμόζεται στους ποιοτικούς ελέγχους. Το Minitab παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα και χρησιμοποιείται σε αρκετά ευρεία κλίμακα σε σύγχρονες επιχειρήσεις.