Στατιστικό Πακέτο Minitab

2014-09-22 21:48

 

Το στατιστικό πακέτο Minitab έχει αναπτυχθεί εδικά για στατιστικές αναλύσεις σ' εφαρμογές ελέγχου ποιότητας και  προσφέρει γι' αυτόν το σκοπό µια αµέτρητη γκάµα στατιστικών µεθόδων ανάλυσης. Η νέα έκδοσή του 16, είναι πιο πλούσια και απαιτητητική από ποτέ, καθώς χαρακτηρίζεται από µια πληθώρα βελτιώσεων που αφορούν σε οκτώ κατηγορίες εργαλείων ποιότητας. Επιπλέον, επιτρέπει τη διαχείριση του προφίλ της γραµµής εργαλείων DMAIC για χρήστες six sigma, ενώ υπάρχουν αξιόλογες προσθήκες σε όλα τα εργαλεία του προγράµµατος, όπως είναι η αποτύπωση αποστάσεων Mahalanobis σε πολυµεταβλητά σύνολα δεδοµένων χωρίς ανάγκη χειροκίνητης λειτουργίας ή προγραµµατισµού, οι βελτιώσεις στον πειραµατικό σχεδιασµό, οι λεπτές προσθήκες και βελτιώσεις στην υποστήριξη γενικευµένων γραµµικών µοντέλων και οι νέες δυνατότητες χειρισμού παλινδρόμησης.

Η Minitab έχει ενσωµατώσει αρκετές εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες ενεργοποιούνται σε πραγµατικό χρόνο µε το Βοηθό [Assistant] του προγράµµατος. Η αποστολή των αποτελεσμάτων απευθείας στο Word ή στο Power Point με δύο κλικ του ποντικιού επιτρέπει εύκολη ενσωµάτωση σε εργασίες ή υλικό που πρόκειται να διανεµηθεί online.

Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι το πρόγραµµα λειτουργεί αξιόπιστα και γρήγορα, ακόµη και σε ένα βασικό PC µε λειτουργικό σύστηµα 32-bit και 1GB µνήµη RAM, χωρίς να δεσµεύει αδηφάγα τους πόρους του συστήµατος. Συνολικά, αποτελεί μια ώριμη, βελτιωμένη έκδοση ενός ήδη απόλυτα σταθερού και εξαιρετικά αξιόπιστου πακέτου.

 

 

Πηγή: https://www.e-pcmag.gr/reviews