Συνεργασία

2012-06-22 13:34

Η έναρξη της επιστημονικής καθοδήγησης στην συγγραφή της εργασίας πραγματοποιείται με την προκαταβολή ενός ποσού. Η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής υποστήριξης της τελικής εργασίας πραγματοποιείται έπειτα από την εξόφληση της. Στην περίπτωση όπου θα χρειαστούν διορθώσεις, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση και συμπεριλαμβάνονται στην συμφωνηθέντα τιμή.