Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας

Η εκμάθηση αγγλικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη στην σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερα αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα εφόδια που πρέπει να διαθέτει κάποιος υποψήφιος στον ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας. Αποτελεί τη διεθνή γλώσσα επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιείται καθημερινά σε διάφορες δραστηριότητες, επαγγελματικές και όχι μόνο.

Διαρκώς, δημιουργούνται και λειτουργούν τμήματα ενηλίκων / φοιτητών, για την σωστή προετοιμασία και την απόκτηση πτυχίων διαφόρων επιπέδων αγγλικής γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα:

  • IELTS.

  • TOEFL.

  • GMAT.

  • B1 / Upper Intermediate - Pre Intermediate.

  • B2 / F.C.E/ E.C.C.E (Cambridge, Michigan).

  • B2 / E.C.C.E (Michigan).

  • C1 / Advanced.

  • C2 / C.P.E/ E.C.P.E (Cambridge, Michigan).

  • C2 / E.C.P.E (Michigan).