Προγράμματα Εκμάθησης Γερμανικής Γλώσσας

Η εκμάθηση γερμανικής γλώσσας αποτελεί ένα από τ' απαραίτητα εφόδια στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Η Γερμανία, με την ισχυρή βιομηχανία που διαθέτει, αποτελεί διέξοδο πρόσβασης για μία θέση εργασίας, επιστημονικού προσωπικού. Μάλιστα, ιδιαίτερα εμφανής γίνεται η αναζήτηση νέων επιστημόνων στον τομέα υγείας, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, χημικοί, και άλλες ειδικότητες, ωστόσο απαραίτητο εφόδιο για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας κρίνεται η γνώση της Γερμανικής γλώσσας.

Διαρκώς, δημιουργούνται και λειτουργούν τμήματα ενηλίκων / φοιτητών, για την σωστή προετοιμασία και την απόκτηση πτυχίων διαφόρων επιπέδων της γερμανικής γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα:

  • G1 / (Α1+Α2).

  • G2 / Β1.

  • Μ1 / B2.

  • Μ2 / C1.

  • OS / C2.