Προγράμματα Εκμάθησης Ισπανικής Γλώσσας

Η ισπανική γλώσσα ομιλείται από ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού, γιατί αποτελεί την επίσημη γλώσσα πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής. Η εκμάθηση της δίνει τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας σε πολλές χώρες του Εξωτερικού.

Διαρκώς, δημιουργούνται και λειτουργούν τμήματα ενηλίκων / φοιτητών, για την σωστή προετοιμασία και την απόκτηση πτυχίων διαφόρων επιπέδων της ισπανικής γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα: 

  • Β1 -  INICIAL

  • Β2 - INTERMEDIO

  • C1 - AVANZADO

  • C2 - SUPERIOR