Προγράμματα Εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας

Η εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας αποτελεί ένα επιπλέον εφόδιο για όποιον θέλει ν' είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, κυρίως στον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, θ' αποτελέσει προσόν για όποιον επιθυμεί ν' επισκεπτεί τα όμορφα μέρη της Ιταλίας, γιατί θ' έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, ως γνώστης της τοπικής γλώσσας.

Διαρκώς, δημιουργούνται και λειτουργούν τμήματα ενηλίκων / φοιτητών, για την σωστή προετοιμασία και την απόκτηση πτυχίων διαφόρων επιπέδων της ιταλικής γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα: 

  • CELI (1, 2, 3, 4, 5)