Προγράμματα Σπουδών ΕΑΠ / ΑΠΚΥ

Τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, καθώς και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, παρέχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ τα περισσότερα αφορούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν' επιλέξουν τον κλάδο που επιθυμούν για την εξειδίκευση τους, ενώ κάποια προγράμματα εκμάθησης διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

 

    ΕΑΠ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΔΕΟ (10, 11, 13, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

 • ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΛΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΟ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43)

 • ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΙΣΠ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42)

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΛΗ (10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44)

 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΦΥΕ (10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 43)

    ΕΑΠ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEd-ΕΚΕ (50, 51, 52)

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΕΚΠ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ-ΑΓΓ (52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ-ΓΑΛ (50, 51, 60, 61, 62, 63, 64)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΕΡ (50, 51, 60, 61, 62, 63)

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘ (50, 51, 60, 61)

 • ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΓΤΠ (50, 51, 60 ,61)

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΣΦΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ-ΑΣΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΜΥ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΔΠΜ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΤΕ (50, 51, 60, 61)

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΤΡΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΠ (50, 51, 60 ,61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΙΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΧΤ (50, 51, 60, 61)

 • ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΠΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΚΠΠ (70, 71, 80)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΚΦΕ (51, 52, 53, 60, 61)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΜΣΜ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΛΣ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΠΣΕ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΣΠ (50, 51, 60, 61)

 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΠΣΦ (50, 51, 60, 61, 62)

 • ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΜΑ (50, 51, 60, 61)

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΣΔΥ (50, 51, 60 ,61, 62)

 •  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΛΧ (51, 52, 53, 54)

 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΟΕ (1, 2, 3, 4)

 • MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-ΜΒΑ (50, 51, 60, 61)

 • MSC IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT-ERM (50, 51, 60 ,61)

 

       ΑΠΚΥ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΕΛΛ 

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΔΕ 

 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΑΣΠ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΟΙΚ

       ΑΠΚΥ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΑ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΓΛ

 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΣΔΜ

 • ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΘΣΠ

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΔΜ

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΠΑ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΠΠ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΠΣ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΕΣ

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΑΥΔ

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΠΤ 

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΣΑΕ

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΟΙΚ 

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΤΠ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΔΕ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΜΥ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΥΣ

 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΕΕ

        ΑΠΚΥ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ)

 • ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - ERM 

 • BUSINESS ADMINISTRATION - ΜΒΑ

 • SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS - SES

 • COGNITIVE SYSTEMS - CS

          ΑΠΚΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA