ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2015-06-03 20:34

 

Από το Υπουργείο παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις των Πανελληνίων εξετάσεων και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Πιο αναλυτικά, οι βάσεις των Πανελληνίων εξετάσεων, για τ' ημερολογιακό έτος 2015, αναφέρονται παρακάτω:

 

1. ΒΑΣΕΙΣ 2015

  1. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Ημερήσια), το αρχείο:

“1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ(Εσπερινά), το αρχείο :

“2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο:

“3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2013, το αρχείο:

“4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ(Ημερήσια), το αρχείο:

“5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ(Εσπερινά), το αρχείο:

“6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο:

“7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013, το αρχείο:

“8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή Αλλογενών(Ευρ. Ένωσης), το αρχείο:

“9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

  1. Για την Επιλογή Αλλογενών(Εκτός Ευρ. Ένωσης), το αρχείο

“10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

 

2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2015-2014

1.Για την Επιλογή 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ, το αρχείο:

“1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90%_Έτη 2015&2014.xls

2.Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2014, το αρχείο:

“2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls

3.Για την Επιλογή 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2013, το αρχείο:

“3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls

4.Για την Επιλογή ΕΠΑΛΑ, το αρχείο:

“4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ_Έτη 2015&2014.xls

5.Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2014, το αρχείο:

“5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xl

6.Για την Επιλογή 10% ΕΠΑΛΑ 2013, το αρχείο:

  “6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls