ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

        Οι συνεργάτες του εκπαιδευτικού ομίλου είναι πρόθυμοι να παρέχουν τις πολύτιμες συμβουλές τους, ώστε να προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη.  Διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης στα γνωστικά τους αντικείμενα, μέσω της εξειδίκευσης που απέκτησαν, έπειτα από την επιτυχή τους κατάρτιση σε Διδακτορικά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια.

        Ο όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς του σπουδαστές του και πιο συγκεκριμένα:

        - Tην υποστήριξη σε πανεπιστημιακές εργασίες, με στατιστικές αναλύσεις και περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies).

        - Tην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Α.Π., Α.Π.Κ.Υ., Ιδιωτικών Κολλεγίων, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, στο επιστημονικό πεδίο κατάρτισης τους, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες κατά τη διάρκεια του ερευνητικού τους έργου (Phd Project).

        - Την υποστήριξη σε μεταφράσεις κειμένων (όπως ακαδημαϊκών) σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ρώσσικα.

        

        Ο όμιλος PIONEERING EDUCATION αποτελεί την καλύτερη λύση για την υποστήριξη των σπουδαστών των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  καθώς και των Πανεπιστημίων του Εξωτερικού,  στα διάφορα επιστημονικά πεδία κατάρτισης τους.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

        Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού οργανισμού PIONEERING EDUCATION,  προσανατολίζεται γύρω από τις  ανάγκες των σπουδαστών και αποσκοπεί στη διερεύνηση και στην επίλυση τους, με κύριο μέλημα τις επιτυχίες τους στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Η φιλοσοφία του ομίλου βασίζεται πάνω στο σεβασμό απέναντι στους στόχους των φοιτητών και των υποψηφίων για την πρόσβαση στην Ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και στην άριστη συνεργασία, με τελικό στόχο την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Επιδίωξη αποτελεί η βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των σπουδαστών του μέσω της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες όχι μόνο θα ανταποκρίνονται αλλά θα ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών του.