ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

       Οι συνεργάτες του εκπαιδευτικού ομίλου είναι πρόθυμοι να παρέχουν τις πολύτιμες συμβουλές τους, ώστε να προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη.  Διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης στα γνωστικά τους αντικείμενα, μέσω της εξειδίκευσης που απέκτησαν, έπειτα από την επιτυχή τους κατάρτιση σε διδακτορικά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

        Ο όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς του σπουδαστές του και πιο συγκεκριμένα:

       - Tην υποστήριξη σε πανεπιστημιακές εργασίες, με στατιστικές αναλύσεις και περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies).

       - Tην παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Α.Π., Α.Π.Κ.Υ.,  Ιδιωτικών Κολλεγίων, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, στο επιστημονικό πεδίο κατάρτισης τους, καθώς σε υποψήφιους διδάκτορες κατά τη διάρκεια του ερευνητικού τους έργου (Phd Project).

        - Την υποστήριξη σε μεταφράσεις των κειμένων και των άρθρων στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ρώσσικα.

        

        Ο όμιλος PIONEERING EDUCATION αποτελεί την καλύτερη λύση για την υποστήριξη των σπουδαστών των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  καθώς και των Πανεπιστημίων του Εξωτερικού,  στα διάφορα επιστημονικά πεδία κατάρτισης τους.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

          Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού οργανισμού PIONEERING EDUCATION,  προσανατολίζεται γύρω από τις ανάγκες των σπουδαστών και αποσκοπεί στη διερεύνηση και στην επίλυση τους, με κύριο μέλημα τις επιτυχίες τους στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. 

           Η φιλοσοφία του ομίλου βασίζεται πάνω στο σεβασμό απέναντι στους στόχους των φοιτητών και των υποψηφίων για την πρόσβαση στην Ανώτατη εκπαίδευση, καθώς στην άριστη συνεργασία, με τελικό στόχο την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

           Επιδίωξη είναι η βέλτιστη ικανοποίηση απαιτήσεων των σπουδαστών του, μέσω της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες όχι μόνο θα ανταποκρίνονται, αλλά και θα ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών του.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, ενδιαφερόμαστε για την συνεργασία με κατόχους μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών με εμπειρία στην υποστήριξη πανεπιστημιακών εργασιών, καθώς και σε θέματα εξετάσεων.