Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές του. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης:

 

 •  Διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων στους φοιτητές, στα γνωστικά τους αντικείμενα.   Στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας του  εκπαιδευτηρίου, διεξάγονται μαθήματα των Ανώτατων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, των Ιδιωτικών Κολλεγίων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, καθώς και των Πανεπιστημίων του Εξωτερικού. Το εξειδικευμένο προσωπικό του ομίλου είναι πρόθυμο να μεταδώσει τις επιστημονικές του γνώσεις και να αποτελέσει στήριγμα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές, με σκοπό να κατανοήσουν πλήρως τα γνωστικά αντικείμενα τους και ν' είναι σε θέση να συμμετέχουν στις Πανεπιστημιακές εξετάσεις πλήρως προετοιμασμένοι. Παράλληλα, η διδασκαλία των μαθημάτων είναι δυνατή και με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως, μέσω skype.

 • Προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις. Οι συνεργάτες μας, με την απαραίτητη εμπειρία σε θέματα κατακτήριων εξετάσεων μπορούν να σας προσφέρουν τα πολύτιμα εφόδια για την εισαγωγή στην σχολή προτίμηση σας. Ο εκπαιδευτικός όμιλος αποτελεί την καλύτερη λύση για την προετοιμασία των σπουδαστών στις  κατατακτήριες εξετάσεις των διαφόρων σχολών. Μέσω των συνεργατών του παρέχεται η κατάλληλη προετοιμασία στα απαιτούμενα μαθήματα για την εισαγωγή των υποψηφίων φοιτητών στα τμήματα της αρεσκείας τους.

 • Υποστήριξη κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα από τα μαθήματα, τα οποία πρέπει να περάσει ο φοιτητής για να ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του. Σε κάποιες σχολές, δεν είναι απαραίτητη να εκπονηθεί από κάποιον σπουδαστή γιατί μπορεί να επιλέξει κάποια μαθήματα επιλογής, ως εναλλακτική λύση. Ωστόσο, η επιλογή μιας πτυχιακής εργασίας όχι μόνο βοηθάει στην απόκτηση περισσότερων θεωρητικών γνώσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του σπουδαστή, αλλά παράλληλα καλλιεργεί την κριτική του σκέψη και ικανότητα, μέσω της διεξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της. 

 • Καθοδήγηση στη συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών  (μεταπτυχιακό επίπεδο). Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου, ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου σπουδών πρέπει να είναι ίδιο με το αντίστοιχο του μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς πρόκειται για περαιτέρω εξειδίκευση στο αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών. Απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, αποτελεί η εκπόνηση μιας πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας, η οποία θα βοηθήσει τον σπουδαστή να αποκτήσει περαιτέρω εξειδίκευση στο γνωστικό του αντικείμενο, με αποτέλεσμα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ως υποψηφίου στην αγορά εργασίας.

 • Επιστημονική υποστήριξη σε Διδακτορικές Διατριβές. Το αντικείμενο μελέτης μιας διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι πρωτότυπο και να στοχεύει σε μια ποιοτική ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία θα τηρεί τις προυποθέσεις για δημοσίευση στην επιστημονική κοινότητα. Αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο πολλών πανεπιστημίων και χαρακτηρίζεται ως εφόδιο για την αποκατάσταση σε επαγγέλματα, όπως καθηγητής πανεπιστημίου, καθώς και ερευνητής σε διάφορα επιστημονικά κέντρα. 

 • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητικών εργασιών (power point). Η σωστή προσέγγιση στην παρουσίαση μιας φοιτητικής εργασίας, αποτελεί το θεμέλιο για τη μετάδοση καινοτόμων γνώσεων μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση αποτελεί κίνητρο για τον ακροατή να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο θέμα του ομιλητή, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

 • Στατιστικές αναλύσεις (όπως spss, swot). Οι στατιστικές αναλύσεις αποτελούν κομμάτι του πρακτικού μέρους μιας επιστημονικής εργασίας και περιλαμβάνουν την ανάλυση των δεδομένων (πειραματικές μετρήσεις, συνεντεύξεις) μιας έρευνας. Οι συνεργάτες του ομίλου αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν την στατιστική ανάλυση της επιστημονικής σας εργασίας σε όλα τα στάδια της (διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων, εισαγωγή δεδομένων στα στατιστικά προγράμματα, ανάλυση αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια και περιγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα).

 • Περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies). Σε κάποιες εκπονήσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις μελετών από γεγονότα που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα και σχετίζονται με το θέμα της επιστημονικής εργασίας.

 • Διορθώσεις πανεπιστημιακών εργασιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες εργασίες χρειάζονται περαιτέρω διορθώσεις, έπειτα από την αξιολόγηση τους από τον επιβλέποντα καθηγητή. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του ομίλου παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές, με στόχο την τελική έγκριση τους.

 • Εύρεση βιβλιογραφίας από έγκυρες ελληνικές και ξενόγλωσσες πηγές (επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά άρθρα). Το έμπειρο προσωπικό του PIONEERING EDUCATION αναλαμβάνει να αναζητήσει την απαραίτητη βιβλιογραφία, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πηγές πριν την έναρξη της συγγραφής της εργασίας.

 • Οι υπηρεσίες του ομίλου επεκτείνονται σε δακτυλογραφήσεις κειμένων στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ρώσσικα. Συγκεκριμένα, το άρτια εξειδικευμένο δίκτυο των συνεργατών είναι σε θέση να διεκπαιρεώσει δακτυλογραφήσεις επιστημονικών εργασιών (πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές), σύμφωνα με τον οδηγό εκπόνησης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Παράλληλα, διαθέτει την ικανότητα να αναλάβει τη δακτυλογράφηση επιστημονικών εργασιών προς δημοσίευση, καθοδηγούμενο από τις οδηγίες του περιοδικού, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος θέλει να υποβάλλει πρόταση προς δημοσίευση. Έπειτα, από την επίβλεψη των κριτών του άρθρου, προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να πάρει την τελική έγκριση προς δημοσίευση.

 • Παροχή επικυρωμένων και αξιόπιστων μεταφράσεων διαφόρων συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων. Το δίκτυο συνεργατών του ομίλου αποτελείται και από μεταφραστές, με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών σε μεταφράσεις κειμένων σε διάφορες ξένες γλώσσες. Ενδεικτικά, αναλαμβάνεται η μετάφραση κειμένων σε τομείς εξειδίκευσης, όπως οικονομικά, νομικά, λογοτεχνικά, ιατρικά, φαρμακευτικά άρθρα, καθώς και πληροφορικής, όπως ιστοσελίδες.

 • Σύνταξη Βιογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού στο εργασιακό περιβάλλον. Το βιογραφικό σας αποτελεί τον καθρέφτη των επαγγελματικών εφοδίων που αποκτήσατε ύστερα από χρόνια προσπάθειας. Η σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του εργοδότη αποτελεί τη βάση για την πρώτη σας συνέντευξη και την έναρξη της προσπάθειας σας για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Ο όμιλος μας είναι πάντα κοντά σας αναλαμβάνοντας να σας προετοιμάσει σωστά και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, με στόχο την άμεση επαγγελματική σας αποκατάσταση.