Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές του. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης:

 

 • Διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων σε φοιτητές, στα γνωστικά τους αντικείμενα.

 • Διδασκαλία στατιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων,

 • Εκμάθηση προγραμμάτων ξένων γλωσσών.

 • Εκμάθηση προγραμμάτων πληροφορικής (γλώσσες προγραμματισμού).

 • Προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις.

 • Προετοιμασία για διαγωνισμούς του δημοσίου.

 • Υποστήριξη στην συγγραφή πανεπιστημιακών εργασιών, από επίπεδο προπτυχιακό έως και διδακτορική διατριβή.

 • Καθοδήγηση στην συγγραφή ξενόγλωσσων εργασιών.

 • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητών (power point).

 • Στατιστικές αναλύσεις (όπως spss, swot).

 • Δακτυλογραφήσεις κειμένων σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά.

 • Παροχή επικυρωμένων και ορθών μεταφράσεων συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων.

 • Σύνταξη βιογραφικού, με σκοπό ν' ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού στο εργασιακό περιβάλλον.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μειωμένο Κόστος Υπηρεσιών

Τηρείται η εκπτωτική πολιτική του ομίλου, τόσο στην περίπτωση διδάκτρων προγραμμάτων εκμάθησης, όσο και για εξ' αποστάσεως υπηρεσίες. Ισχύει για επικύρωση συμμετοχής ενδιαφέροντος σε δύο προγράμματα εκμάθησης ή άλλες υπηρεσίες.  Παράδειγμα εκπτωτικής πολιτικής αποτελεί η συμμετοχή σ' ένα...
Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο - Πανεπιστημιακά Μαθήματα - Υποστήριξη Φοιτητικών Εργασιών -Συμβουλευτική Εργασιών